0888 991 291

Политика за поверителност

HomeПолитика за поверителност

Уведомление за поверително третиране на личните данни

Когато използвате услугите на Златарско ателие „Карат“, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), личните данни се определят като:
“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Защо Златарско ателие „Карат“ събира и съхранява лични данни?

Златарско ателие „Карат“ защитава личните данни на потребителите на сайта, станали му известни при попълване на електронната форма за контакт, като това задължение отпада в случай, че потребителя е предоставил неверни данни. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Във http://www.zlatarskoatelie-karat.eu/ не се предвижда въвеждане на лична информация от рода на ЕГН, адрес по местоживеене и т.н., които всъщност представляват лични данни.
Данните, които предоставяте са с единствената цел да локализират място, на което желаете да прегледате артикул, предлаган от Златарско ателие „Карат“.

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-качествено.

Поради тази причина използваме инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.

Call Now Button